'0-100'

Levetid - på vej mod døden i levende live

opdateret august 2022

Kunstnergruppen Stamcellerne skaber en fortælling om aldring med fokus på sprogene hentet i billedkunst, musik og teater.

Min del:

’Fra 0 til 100’, et fotoværk

Værket er en fotoserie af 101 piger og kvinder, hvor modellerne hver især repræsenterer et år imellem 0 og 100 år. Serien er en portrætserie i sort/hvid. Hensigten med at sortere de øvrige farver fra er at fjerne uvæsentlige informationer for at give plads til de egentlige informationer, jeg ønsker formidlet. Med andre ord: blusens farve er underordnet karakteren i ansigtet og dets udtryk. Serien kommer til at fremstå som en diasserie med glidende overgange, hvor f.eks. øjnene bliver det faste holdepunkt. Hver model vises med lukkede og åbne øjne, derfor i alt 202 billeder. Forventningen er at skabe liv i rækken af still-billeder. Hensigten er at vække undren, at gøre opmærksom på aldres æstetiske og menneskelige træk og at sætte tanker i sving om det uudtalte, altså en vinkling af det sprog, som kan aktiveres af det visuelle indtryk. Ved at sammenstille 101 forskellige mennesker får man både fremhævet forskelligheden ved deres individuelle træk, men også den større samhørighed, der ligger i at vi alle, uden undtagelse, ældes. Ideen er at gøre opmærksom på den æstetik, der følger med de forskellige aldersgrupper. Jeg vil påpege en jævnbyrdighed mellem de portrætterede og den naturlighed og selvfølgelighed, der ligger i at ældes igennem hele livet, og derved også fremhæve det smukke i denne proces.

Følgende årgange efterlyses:

1940 1936 1932 1931 1929 1928 1926 1925 1924 1923

Herunder et par punkter fra vilkårene for deltagelse:

• Du kommer til at se alle de billeder, jeg tager af dig. Hvis vi sammen vurderer, at billederne skal tages om i samme omgang, gør jeg det gerne.

• Opgaven er ulønnet, du får dog 1-2 billledfiler, hvor du har indflydelse på, hvilke(t) billede(r), jeg sender som tak for din medvirken.

• Du har meldt dig til fotoprojektet og skal vide, at dine billeder bliver brugt hertil. Du har ikke mulighed for at fortryde, altså trække din medvirken ud.

Har du emner, kontakt mig på ulla.skov.jensen@hotmail.com eller mob. 23604213

 

 

 

En lille fortælling

En lille fortælling

Del siden